Preglej vse objave

Javno naročilo za zagotovitev prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper – USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

Interesno področje:
Rok prijave: 22. 12. 2011
Datum objave:

USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA


Naročnik Mestna občina Koper skladno z 2. odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) ustavi postopek javnega naročanja po odprtem postopku za zagotovitev prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper, objavljenega na Portalu javnih naročil RS dne 11.11. 2011 št. JN 12952/2011 in v dodatku uradnega lista Evropske unije dne 16.11.2011 št. 2 011/220-358112.

Ta sklep velja takoj in odločitev se objavi na Portalu javnih naročil RS in v dodatku uradnega lista Evropske unije.


Župan
Boris Popovič

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006-ZJN-2, 16/2008, 19/2010 in 18/2011, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25.členom ZJN-2, Mestna občina Koper, v nadaljnjem besedilu naročnik, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za zagotovitev prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega vabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 22.12.2011 do vključno 10.00 ure v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Župan
Boris Popovič