Preglej vse objave

Javno naročilo za zagotovitev prevoza šolskih otrok s posebnimi potrebami

Interesno področje:
Rok prijave: 22. 7. 2015
Datum objave:
  1.  

 

  1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I-v nadaljevanju ZJN2)  in na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30.a členom ZJN-2, Mestna občina Koper, v nadaljnjem besedilu naročnik, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za zagotovitev prevoza šolskih otrok s posebnimi potrebami.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega vabila in navodili.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 22.7.2015 do vključno 10.00 ure v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper

Župan

Boris Popovič