Preglej vse objave

Javno naročilo za vzdrževanje službenih vozil Mestne občine Koper in opravljanje prevozov s službenimi vozili za potrebe Mestne občine Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 29. 4. 2015
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (št. 128/2006, Uradni list Evropske unije, št. 317/2007, Uradni list RS, št. 16/2008, 34/2008, Uradni list Evropske unije, št. 314/2009, Uradni list RS, št. 19/2010, 18/2011, Uradni list Evropske unije, št. 319/2011, Uradni list RS, št. 43/2012 – odl. US, 90/2012 – ZJNPOV, 90/2012, Uradni list Evropske unije, št. 335/2013, Uradni list RS, št. 19/2014, 32/2014 – ZPDZC-1, 90/2014 – ZDU-1l, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku oddaja javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti – storitve v skladu z 30. a členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za »vzdrževanje službenih vozil Mestne občine Koper in opravljanje prevozov s službenimi vozili za potrebe Mestne občine Koper«. Obseg materiala je razviden iz popisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 29.4.2014 do vključno 10. ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.