Preglej vse objave

Javno naročilo za ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 20. 12. 2017
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Mestna občina Koper v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu skladno s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbe za:

Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru.

 

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 29. 11. 2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Rok za oddajo ponudb je podaljšan na 20. 12. 2017.

                                                                            Župan

                                                                        Boris Popovič