Preglej vse objave

Javno naročilo za ureditev javnih cest – Bošamarin, Labor, Kortina, Slavček, Krožna, Boršt, Veluščkova

Interesno področje:
Rok prijave: 23. 3. 2018
Datum objave:

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za

Ureditev javnih cest – Bošamarin, Labor, Kortina, Slavček, Krožna, Boršt, Veluščkova, in sicer:

  • Sklop št. 1: Asfaltiranje javne poti in izgradnja AB podpornega zidu v Bošamarinu;
  • Sklop št. 2: Asfaltiranje javne ceste v Laborju;
  • Sklop št. 3: Sanacija poškodb vozišča in izdelava prepusta v Kortini;
  • Sklop št. 4: Ureditev ceste pod nadvozom Slavček;
  • Sklop št. 5: Preplastitev ceste in pločnikov na Krožni cesti;
  • Sklop št. 6: Sanacija meteornega kanala v Borštu;
  • Sklop št. 7: Preplastitev dela Veluščkove ulice in parkirišča.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop ali več sklopov. Po oceni ponudb po posameznih sklopih bo naročnik sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 12.04.2018 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

ŽUPAN

Boris Popovič