Preglej vse objave

Javno naročilo za ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)

Interesno področje:
Rok prijave: 25. 5. 2017
Datum objave:

Povabilo k sodelovanju

Naročnik, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, vse zainteresirane ponudnike obvešča, da razpisuje javno naročilo »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)«, ki je javno naročilo gradnje. Zainteresirani ponudniki, ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje, pri njih niso prisotni razlogi za izključitev ponudbe ter izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročnika, lahko oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili, podanimi v priloženi dokumentaciji.

 

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 25.05.2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Razpisno dokumentacijo lahko prenesete preko te povezave.

ŽUPAN

Boris Popovič l.r.