Preglej vse objave

Javno naročilo za ureditev cestnega priključka na R3 -626 Sirči – Belvedur – Hrvoji LC 177250

Interesno področje:
Rok prijave: 10. 8. 2017
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za Ureditev cestnega priključka na R3 -626 Sirči – Belvedur – Hrvoji LC 177250.

 Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 10.08.2017 do vključno 11.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.