Preglej vse objave

Javno naročilo za ureditev cestne razsvetljave in video nadzora na Istrski cesti v Kopru v sklopu rekreacijskih površin od Žusterne do Krožne ceste

Interesno področje:
Rok prijave: 23. 3. 2018
Datum objave:

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za izvedbo ureditve cestne razsvetljave in video nadzora na Istrski cesti v Kopru v sklopu rekreacijskih površin od Žusterne do Krožne ceste.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 12.04.2018 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                                                                                                              ŽUPAN

                                                                                                                                                         Boris Popovič