Preglej vse objave

Javno naročilo za rekonstrukcijo objekta Izolska vrata 2 v Kopru za umestitev OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in vrtca Delfino blu

Interesno področje:
Rok prijave: 7. 12. 2017
Datum objave:

Naročnik, Mestna občina Koper v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu skladno s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbe za:

Rekonstrukcijo objekta Izolska vrata 2 v Kopru za umestitev OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in vrtca Delfino blu.

 

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 07. 12. 2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                                                                                        Župan

                                                                                                                                  Boris Popovič