05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo za razvoj ter nadgradnjo e-storitev in e-vsebin Mestne občine Koper – projekt »e-Občan«

Interesno področje:
Rok prijave: 20. 8. 2009
Datum objave:
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za razvoj ter nadgradnjo e-storitev in e-vsebin Mestne občine Koper – projekt »e-Občan« Obseg navedenih del je razviden iz zahtev v  razpisni dokumentaciji.
Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.
Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 20.08.2009 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Kontaktna oseba naročnika je Rado Lipovec, Služba za informacijski sistem, telefonska številka 056646 205, elektronski naslov rado.lipovec@koper.si .
Župan
     Boris Popovič
Povabilo k oddaji ponudbe

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za razvoj ter nadgradnjo e-storitev in e-vsebin Mestne občine Koper – projekt »e-Občan« Obseg navedenih del je razviden iz zahtev v  razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 20.08.2009 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Rado Lipovec, Služba za informacijski sistem, telefonska številka 056646 205, elektronski naslov rado.lipovec@koper.si .

Župan

Boris Popovič