05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo za razširitev otroškega igrišča in zunanjega fitnesa v športnem parku Bonifika v Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 3. 7. 2014
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, UPB5, 19/14, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po  postopku oddaje naročila male vrednosti  v skladu s 30 a. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za razširitev otroškega igrišča in zunanjega fitnesa v športnem parku Bonifika v Kopru, in sicer:

  • Sklop A: urbana oprema
  • Sklop B: otroška igrala
  • Sklop C: zunanje fitnes naprave
  • Sklop D: gradbeno obrtniška dela

Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop ali več sklopov skupaj.
Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih bo naročnik sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 03.07.2014 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Župan

Boris Popovič