Preglej vse objave

Javno naročilo za projektiranje in gradnjo podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 7. 8. 2017
Datum objave:

Naročnik Mestna občina Koper je, na Portalu javnih naročil, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju tudi: »javno naročilo«) na podlagi konkurenčnega dialoga, v skladu s 42. členom ZJN-3. Predmet javnega naročila je »Projektiranje in gradnja podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru« (v nadaljevanju se objekt, ki je predmet gradnje, imenuje tudi »Parkirna hiša«), ki se bo gradila na delih parcel št. 17/2, 19/2, 19/1, 20, 85/1, 86, 66 in 69/1, vse k.o. 2605 Koper, v skupni površini približno 6.117 m².

 

Vse ponudnike vabimo, da oddajo prijavo najkasneje do dne 7. 8. 2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

 

 

 

                                                                            Župan

                                                                        Boris Popovič