Preglej vse objave

Javno naročilo za preplastitev mestnih ulic v mestnem jedru Kopra

Interesno področje:
Rok prijave: 17. 7. 2017
Datum objave:

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za preplastitev mestnih ulic v mestnem jedru Kopra, in sicer Kocjančičeva ulica, Budičinova ulica, Dimnikarska ulica, Kačja ulica, Izolska vrata z odcepom, Petronijeva ulica, Stara ulica in Bošadraga ter Dijaška ulica.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 17. 7. 2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                            ŽUPAN

                                                                        Boris Popovič