Preglej vse objave

Javno naročilo za ozelenitev mestnih vpadnic

Interesno področje:
Rok prijave: 6. 4. 2017
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za ozelenitev mestnih vpadnic v Koper, in sicer ozelenitev in postavitev namakalnega sistema na naslednjih mestnih vpadnicah:

  • na Piranski cesti;
  • na Cesti Zore Perello Godina;
  • na Ferrarski cesti;
  • na Kolodvorski cesti;

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 06.04.2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

ŽUPAN

Boris Popovič