05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo za obnovo vozišča in odvodnjavanja, JP 677360 Bošamarin – Grinjan (855m)

Interesno področje:
Rok prijave: 30. 7. 2009
Datum objave:
1POVABILO K ODDAJI PONUDBE
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008, 34/2008 v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi sklepa o pričetku oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 1. odstavkom točke a. 30. člena ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Obnova vozišča in odvodnjavanja JP 677360 Bošamarin – Grinjan (855m). Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.
Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.
Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 30.07.2009 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Kontaktna oseba naročnika je Karmen Gorjup, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 473, elektronski naslov: karmen.gorjup@koper.si.
       Župan
     Boris Popovič
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008, 34/2008 v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi sklepa o pričetku oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 1. odstavkom točke a. 30. člena ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Obnova vozišča in odvodnjavanja JP 677360 Bošamarin – Grinjan (855m). Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.
Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.
Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 30.07.2009 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Kontaktna oseba naročnika je Karmen Gorjup, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 473, elektronski naslov: karmen.gorjup@koper.si.
       Župan
     Boris Popovič