05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo za obnovo cestišča in ureditev krožišča na Tomšičevi ulici Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 24. 7. 2014
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, UPB5, 19/14 v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o naročilu male vrednosti v skladu s 30. a členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za obnovo cestišča in ureditev krožišča na Tomšičevi ulici Kopru. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 24.07.2014 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

ŽUPAN

Boris Popovič l.r.