05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo za obnovo Bastiona v Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 5. 10. 2009
Datum objave:
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008 v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Obnovo Bastiona v Kopru. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.
Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.
Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 05.10.2009 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Kontaktna oseba naročnika je ga. Janja Lovrečič, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 271, elektronski naslov: janja.lovrecic@koper.si
                                                                                              Župan
                                                                                        Boris Popovič, l.r.
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008 v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Obnovo Bastiona v Kopru. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.
Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.
Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 05.10.2009 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Kontaktna oseba naročnika je ga. Janja Lovrečič, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 271, elektronski naslov: janja.lovrecic@koper.si
                                                                                              Župan
                                                                                        Boris Popovič, l.r.