Preglej vse objave

Javno naročilo za novogradnjo vrtca v Dekanih

Interesno področje:
Rok prijave: 5. 9. 2017
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Mestna občina Koper v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu skladno s 44. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo prijave za:

Novogradnjo vrtca v Dekanih, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

 

Za oddajo tega naročila se v skladu z c) točko 1. odstavka 44. člena ZJN-3 izvede konkurenčni postopek s pogajanji.

 

Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila izvedel dvostopenjsko:

–          Prva faza: ugotavljanje sposobnosti in predložitev prve ponudbe,

–          Druga faza: pogajanja s predložitvijo končnih ponudb, v kolikor naročnik ne sprejme prve ponudbe.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 05.09.2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                                                           ŽUPAN

                                                                                                      Boris Popovič

Dostop do projektne dokumentacije: http://sovd.gov.si/download/MtthOjTs6T4yu5lomlMt7eIjLQKw3o?prej=12674