Preglej vse objave

Javno naročilo za menjavo stavbnega pohištva telovadnice Osnovne šole Prade in sanacijo sanitarij razredne stopnje v Osnovni šoli Prade

Interesno področje:
Rok prijave: 29. 3. 2018
Datum objave:

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za:

SKLOP 1: Menjavo stavbnega pohištva telovadnice Osnovne šole Prade (skrajšano; menjava stavbnega pohištva). 

SKLOP 2: Sanacijo sanitarij razredne stopnje v Osnovni šoli Prade (skrajšano; sanacija sanitarij).

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za oba sklopa.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 17. 4. 2018 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                ŽUPAN

                Boris Popovič, l.r.