Preglej vse objave

Javno naročilo za izvedbo svetovalnega inženiringa pri razširitvi Bertoške vpadnice v štiripasovnico v Kopru.

Interesno področje:
Rok prijave: 6. 4. 2017
Datum objave:

 Povabilo k sodelovanju

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za  izvedbo svetovalnega inženiringa pri razširitvi Bertoške vpadnice v štiripasovnico v Kopru.

 

Delo inženirja obsega:

  • Izvajanje svetovalnega inženiringa (svetovanje in koordiniranje pri operacionalizaciji celovitega projekta),
  • Koordinacija izdelave projektne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi recenzije
  • Sodelovanje pri postopkih za pridobitev gradbenega dovoljenja, soglasij in dovoljenj

Celotni obseg navedenih del je razviden iz osnutka pogodbe, navodil ponudnikom za pripravo ponudbe in projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za razširitev Bertoške vpadnice v štiripasovnico v  Kopru s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 06.04.2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

ŽUPAN

Boris Popovič l.r.