Preglej vse objave

JAVNO NAROČILO za izvedbo sanacije poškodb na javnih cestah – Marezige, Socerb, Osp, Črni Kal, Triban, Kampel, Hrastovlje, Prade

Interesno področje:
Rok prijave: 19. 1. 2018
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Sanacija poškodb na javnih cestah – Marezige, Socerb, Osp, Črni Kal, Triban, Kampel, Hrastovlje, Prade«, in sicer:

•             Sklop št. 1: Preplastitev ceste v Hrastovljah;

•             Sklop št. 2: Urejanje ceste v naselju Prade;

•             Sklop št. 3: Sanacija zidu in ureditev ceste v zgornjem Črnem Kalu;

•             Sklop št. 4: Sanacija podpornega zidu v Ospu;

•             Sklop št. 5: Sanacija vdorov na cesti Vanganel – Babiči;

•             Sklop št. 6: Sanacija dela ceste Kastelec – Socerb;

•             Sklop št. 7: Sanacija javne ceste v Kampelu;

•             Sklop št. 8: Ureditev ceste na Triban.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop ali več sklopov. Po oceni ponudb po posameznih sklopih bo naročnik sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 06.02.2018 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

ŽUPAN

Boris POPOVIČ