Preglej vse objave

Javno naročilo za izvedbo projekta »Novoletna osvetlitev Kopra 2007 in 2008«

Interesno področje:
Rok prijave: 19. 10. 2007
Datum objave:

Številka: 322-297/2007
Številka javnega naročila: JN-S-55/2007
Datum: 26.09.2007

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
– storitev

Predmet javnega naročila:

Izvedba projekta »Novoletna osvetlitev Kopra 2007 in 2008«

Javni razpis je objavljen na portalu javnih naročil pod oznako JN2227/2007 z dne 27.9.2007.

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za izvedbo projekta »Novoletna osvetlitev Kopra 2007 in 2008«. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 19.10.2007 do vključno 12.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Tamara Kozlovič, Turistična organizacija Koper, telefonska številka 05 6646 216, elektronski naslov: tamara.kozlovic@koper.si.

                                                                                                                                 Župan
Boris Popovič l.r.