Preglej vse objave

Javno naročilo za izvedbo prireditve »Dnevi kmetijstva Slovenske Istre v letu 2015«

Interesno področje:
Rok prijave: 26. 5. 2015
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročaju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I – v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o naročilu male vrednosti v skladu s 30. a členom ZJN-2 vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za izvedbo prireditve »Dnevi kmetijstva Slovenske Istre v letu 2015«.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega vabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 26.05.2015 do vključno 12.00 ure v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

 ŽUPAN
Boris Popovič