Preglej vse objave

Javno naročilo za izvedbo 1.podetape I.faze objekta »LN Marina in komunalni privezi v Kopru – ureditev manipulativne obalne ploščadi in ureditev komunalne infrastrukture« v sklopu projekta Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno

Interesno področje:
Rok prijave: 26. 3. 2018
Datum objave:

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za izvedbo 1.podetape I.faze objekta »LN Marina in komunalni privezi v Kopru – ureditev manipulativne obalne ploščadi in ureditev komunalne infrastrukture« v sklopu projekta Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 18.04.2018 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                                                                                             ŽUPAN

                                                                                                                                          Boris Popovič