Preglej vse objave

Javno naročilo za izvajanje svetovalnega inženiringa in strokovnega in finančnega nadzora pri ureditvi parka ob Semedelski promenadi v Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 13. 2. 2018
Datum objave:

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za:

Izvajanje svetovalnega inženiringa in strokovnega in finančnega nadzora pri ureditvi parka ob Semedelski promenadi v Kopru.

Vrednost GOI del, po izvedenem konkurenčnem postopku s pogajanji, znaša 3.070.371,83 EUR z vključenim DDV-jem, rok izvedbe del je 8 mesecev (predvidoma od marca do novembra 2018).

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, prednostne naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«, specifičnega cilja 1 »Učinkovita raba prostora na urbanih področjih«.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 26. 2. 2018 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                            ŽUPAN

                                                                           Boris Popovič