Preglej vse objave

Javno naročilo za izgradnjo velikega nogometnega igrišča v Športno rekreacijskem centru Bonifika

Interesno področje:
Rok prijave: 24. 11. 2016
Datum objave:

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 44. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za Izgradnjo velikega nogometnega igrišča v Športno rekreacijskem centru Bonifika.

 Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 24.11.2016 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.