Preglej vse objave

JAVNO NAROČILO za izgradnjo malega nogometnega igrišča s postavitvijo igrišča na odboj v športno rekreacijskem centru Bonifika

Interesno področje:
Rok prijave: 27. 3. 2017
Datum objave:

 

 POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za  izgradnjo malega nogometnega igrišča s postavitvijo igrišča na odboj v športno rekreacijskem centru Bonifika.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 27.03.2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.