Preglej vse objave

Javno naročilo za izgradnjo kolesarske steze ob LC 177140 – Vanganel, odsek Manžan – Guci (km 2,850 – 3,300)

Interesno področje:
Rok prijave: 16. 5. 2012
Datum objave:

1          POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/11, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za izgradnjo kolesarske steze ob LC 177140 – Vanganel, odsek Manžan – Guci (km 2,850 – 3,300). Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 16.05.2012 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.