05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo za izgradnjo kolesarske steze ob LC 177140 Koper – Vanganel II. faza, odsek Kampel Brda – Manžan km 2,330 – 2,800 (L=470 m)

Interesno področje:
Rok prijave: 25. 2. 2010
Datum objave:
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008, 34/2008 v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi sklepa o pričetku oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 1. odstavkom točke a. 30. člena ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Izgradnja kolesarske steze ob LC 177140 Koper – Vanganel II. faza, odsek Kampel Brda – Manžan km 2,330 – 2,800 (L=470 m). Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.
Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.
Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 25.02.2010 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Kontaktna oseba naročnika je Admir Salihović, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 266, elektronski naslov: admir.salihovic@koper.si.
       Župan
     Boris Popovič
POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008, 34/2008 v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi sklepa o pričetku oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 1. odstavkom točke a. 30. člena ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Izgradnja kolesarske steze ob LC 177140 Koper – Vanganel II. faza, odsek Kampel Brda – Manžan km 2,330 – 2,800 (L=470 m). Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 25.02.2010 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Kontaktna oseba naročnika je Admir Salihović, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 266, elektronski naslov: admir.salihovic@koper.si.
       Župan
     Boris Popovič