05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev športnega parka Šmarje

Interesno področje:
Rok prijave: 16. 6. 2014
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5 in 19/14,  v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi objave obvestila o naročilu male vrednosti v skladu s 30. a členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev športnega parka Šmarje, in sicer

–          Faza A: zajema ureditev večnamenskega-odbojkarskega igrišča, otroškega igrišča in parka, balinišča, krožne trim steze, fitnesa na prostem, postavitev montažnih tribun, postavitev ali rekonstrukcija varovalnih ograj in mrež, ureditev zelenih površin, tlakovanje povezovalnih poti in postavitev objektov za razsvetljavo parka (do 3,5m). Ureditev tenis igrišča ni predmet razpisa, vendar se dejstvo o bodočem igrišču upošteva pri urejanju ostalih površin! Za ta faza ni predviden upravni postopek, zato je potrebno pripraviti vse projekte samo v fazi PZI.

–          Faza B: zajema ureditev parkirišča na zahodnem robu območja in novogradnjo klubskega objekta s pripadajočimi priključki in dostopi. Za ta faza je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in pripraviti projekte v fazah PGD ter PZI.

Obseg navedenih del je razviden iz projektne naloge v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 16. 6. 2014 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                                                       ŽUPAN

                                                                                                  Boris Popovič