Preglej vse objave

Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za dozidavo Osnovne šole Šmarje

Interesno področje:
Rok prijave: 7. 6. 2017
Datum objave:

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za dozidavo Osnovne šole Šmarje, ki obsega dozidavo prostorov šole in vrtca ter zunanjo ureditev območja pred glavnim vhodom v šolo s pridobitvijo gradbenega dovoljenja ter izdelavo načrta opreme.

Obseg navedenih del je razviden iz projektne naloge, priložene tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 07.06.2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.