05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo za Izdelavo projektne dokumentacije – Collegio dei Nobili – II. faza – lokacija Gimnazijski trg 7, Koper

Interesno področje: Splošne zadeve
Rok prijave: 21. 12. 2020
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za Izdelavo projektne dokumentacije – Collegio dei Nobili – II. faza – lokacija Gimnazijski trg 7, Koper.

Kot delovni naziv projekta se uporablja tudi: Izdelava projektne dokumentacije za zagotovitev prostorskih potreb Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper in Vrtca Delfino Blu II. faza – lokacija Gimnazijski trg 7 Koper oziroma krajše tudi Ital OŠ in Gim Koper, 2.faza- Gimnazijski trg 7.

 

Naročnik bo sklenil pogodbo z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

 

Obseg navedenih del je razviden iz besedila v razpisni dokumentaciji in priložene projektne naloge ter prilog.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22541 najkasneje do 21. 12. 2020 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

 

 

ŽUPAN

Aleš Bržan