Preglej vse objave

Javno naročilo za izdelavo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper

Interesno področje: Okolje, Prostorski razvoj in gradnja
Rok prijave: 4. 6. 2019
Datum objave:

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) obvešča, da je na portalu javnih naročil Republike Slovenije objavljeno javno naročilo  za izdelavo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper po odprtem postopku. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dostopna na naslednji povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=307159

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9047 najkasneje do 4.6.2019 do 10.00 ure.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Hvala za sodelovanje.

ŽUPAN

Aleš Bržan, l.r.