05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo za gradnjo vaškega doma Čentur – do 3. gradb. faze

Interesno področje:
Rok prijave: 20. 9. 2010
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za izvedbo javnega naročila

Naročnik
Mestna občina Koper, Urad za splošne zadeve, Služba za Krajevne Skupnosti, oddaja javno naročilo v skladu z 28. točko 2. člena in  prvo alinejo točke a) drugega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 128/2006, 16/2008).

Predmet in opis javnega naročila:
GRADNJA VAŠKEGA DOMA ČENTUR  – do 3. gradb. faze

Rok in drugi pogoji za oddajo ponudbe
Obravnavali bomo ponudbe, ki bo prispele pravočasno in pravilno opremljene vključno do 20.09. do 10. ure, na naslov: Mestna občina Koper, Urad za splošne zadeve-Služba za Krajevne Skupnosti, Verdijeva 10, Koper, ali bodo do tega roka predložene osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper na Verdijevi 10.
Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka “PONUDBA – NE ODPIRAJ” z navedbo predmeta javnega naročila ” GRADNJA VAŠKEGA DOMA ČENTUR do 3. gradb. faze št. 411-94/2009