Preglej vse objave

Javno naročilo za dozidavo servisnega objekta Atletskega stadiona v Kopru, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Interesno področje:
Rok prijave: 21. 11. 2012
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012-Odl.US v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o oddaji naročila male vrednosti v skladu s 30. a členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za dozidavo servisnega objekta Atletskega stadiona v Kopru, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 21.11.2012 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.