Preglej vse objave

Javno naročilo za dobavo stojnic – ZAKLADI ISTRE 2012, LAS ISTRE 2011

Interesno področje:
Rok prijave: 5. 9. 2012
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

V skladu z določili 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011, v nadaljevanju ZJN-2), Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Dobavo stojnic – Zakladi Istre 2012, LAS Istre 2011. Tehnične specifikacije stojnic in podroben obseg del, ki je predmet javnega naročila, je razviden iz popisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.  

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do vključno 5. septembra 2012 do 12. ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Jana Otočan, Turistična organizacija Koper, telefonska številka: 05/ 6646-242, elektronski naslov: jana.otocan@koper.si.

Pripravila:
Tamara Kozlovič

Župan

Boris POPOVIČ