Preglej vse objave

Javno naročilo za dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 24. 1. 2013
Datum objave:

Povabilo k oddaji ponudbe

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/11, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za dobavo in montažo opreme za večnamensko dvorano Bonifika v Kopru, in sicer:

  • Sklop A: oprema tekmovalnih površin in tribun
  • Sklop B: ozvočenje in razsvetljava velike dvorane, multimedijska in IT oprema.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop ali za oba sklopa skupaj.
Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih bo naročnik sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

»Operacijo delno financira Fundacija za šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura.«

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 24.01.2013 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                                                                  Župan

Boris Popovič, l.r.