Preglej vse objave

Javno naročilo za dobavo in montažo kontejnerja nad obstoječimi sanitarijami v športnem parku Bonifika

Interesno področje:
Rok prijave: 28. 5. 2015
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5, 19/14, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Dobavo in montažo kontejnerja nad obstoječimi sanitarijami v športnem parku Bonifika

Po ocenitvi ponudb bo naročnik sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 28.05.2015 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.