Preglej vse objave

Javno naročilo za dobavo energetsko učinkovite novoletne razsvetljave v Mestni občini Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 10. 11. 2017
Datum objave:

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za dobavo energetsko učinkovite novoletne razsvetljave v Mestni občini Koper.

Obseg javnega naročila je razviden iz popisa blaga, ki je priloga in sestavni del te dokumentacije.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 10.11.2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                  ŽUPAN

                Boris Popovič