Preglej vse objave

Javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi – Ureditev športnega igrišča v Olmu

Interesno področje:
Rok prijave: 4. 6. 2008
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008 in 34/2008, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi sklepa o pričetku oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 1. odstavkom točke a. 30. člena ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za ureditev športnega igrišča v Olmu. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 04.06.2008 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Admir Salihović, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 266, elektronski naslov: admir.salihovic@koper.si.

 

                                      Župan
Boris Popovič