05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javno naročilo po postopku oddaje naročil male vrednosti – gradnje Ureditev dodatne igralnice v Vrtcu Koper enota Vojkovo nabrežje

Interesno področje:
Rok prijave: 7. 6. 2011
Datum objave:
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o oddaji naročila male vrednosti v skladu s 30. a členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za ureditev dodatne igralnice v vrtcu Koper enota Vojkovo nabrežje. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.
Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.
Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 07.06.2011 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o oddaji naročila male vrednosti v skladu s 30. a členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za ureditev dodatne igralnice v vrtcu Koper enota Vojkovo nabrežje. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.
Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 07.06.2011 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                                                       ŽUPAN
                                                                                                  Boris Popovič