Preglej vse objave

Javno naročilo po odprtem postopku – gradnje: »Izgradnja kolesarske steze ob LC 177140 Koper – Vanganel od km 1,620 – 3,260 (1640 m) in ureditev dveh krožišč«

Interesno področje:
Rok prijave: 23. 5. 2008
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008 v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za izgradnjo kolesarske steze ob LC 177140 Koper – Vanganel od km 1,620 do km 3,260 (1640 m) in ureditev dveh krožišč. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 23.05.2008 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je ga. Karmen Gorjup, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 473, elektronski naslov: karmen.gorjup@koper.si

Župan
Boris Popovič l.r.