Preglej vse objave

Javno naročilo – Najem in opravljanje storitev vožnje turističnega vlakca v Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 17. 4. 2008
Datum objave:

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju in na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi na Portalu javnih naročil, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za NAJEM IN OPRAVLJANJE STORITEV VOŽNJE TURISTIČNEGA VLAKCA. Obseg opreme in del je razviden iz specifikacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 17. 04. 2008 do vključno 12.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika Tamara Kozlovič, Turistična organizacija Koper, telefonska številka 05 6646 217, elektronski naslov: tamara.kozlovic@koper.si.

 

                                Župan
Boris Popovič