Preglej vse objave

Javno naročilo: Nabava reflektorjev po predloženem popisu blaga

Interesno področje:
Rok prijave: 7. 11. 2005
Datum objave:

Predmet javnega naročila:  nabava reflektorjev po predloženem popisu blaga.

Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ob izpolnjevanju zahtev naročnika ponudil najnižjo ceno.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in pravilno opremljene do 07.11.2005 do vključno 12. ure, po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper ali bodo oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Tamara Kozlovič, telefonska številka: 05 6646 230, elektronski naslov tamara.kozlovic@koper.si.

                                                                              ŽUPAN
Boris Popovič, l.r.