Preglej vse objave

Javno naročilo: Izvedba projekta »Novoletna osvetlitev Kopra-stalna praznična razsvetljava”

Interesno področje:
Rok prijave: 11. 11. 2005
Datum objave:

Predmet javnega naročila: izvedba projekta »Novoletna osvetlitev Kopra – stalna praznična razsvetljava« Predmet javnega naročila je:
1. montaža stalne dekorativne razsvetljave mesta Koper  do 1.12.2005,
(v skladu z izdelanim in dopolnjenim električnim elaboratom postavitve dekorativne razsvetljave v starem mestnem jedru Kopra) in enoletno vzdrževanje stalnih dekorativnih elementov navedenih v popisu OBR – D1,
2. pridobitev soglasja Elektro Primorske d.d..

Ponudba mora vsebovati:
– izdelan projekt »Novoletna osvetlitev Kopra – stalna praznična razsvetljava«, ki mora biti izveden do 1.12.2005  in mora vsebovati: način izvedbe osvetlitve, ki zajema montažo svetlobnih elementov in kablov po popisu po posameznih lokacijah, izvedbene roke ter vrednost projekta s finančno konstrukcijo: stroške montaže, vzdrževanja in pridobitev soglasij Elektro Primorske d.d.,
– predlog vključitve Mestne občine Koper v projekt »Novoletna osvetlitev Kopra – stalna praznična razsvetljava«.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in pravilno opremljene na originalnih obrazcih naročnika do 11.11.2005 do vključno 12,00 ure, po pošti na naslov: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva 10, 6000 Koper ali bodo oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Tamara Kozlovič, telefonska številka: 05 6646 230, elektronski naslov tamara.kozlovič@koper.si.

                                                             Župan
Boris Popovič