Preglej vse objave

Javno naročilo: Izdelava idejne zasnove za Tehnološki park slovenske Istre

Interesno področje:
Rok prijave: 3. 11. 2005
Datum objave:

Predmet javnega naročila:  Izdelava idejne zasnove za Tehnološki park slovenske Istre. Idejna zasnova nam mora predstaviti osnovno idejo o ureditvi tehnološkega parka in naredi  se jo vsaj v dveh variantah.

Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ob izpolnjevanju zahtev naročnika ponudil najnižjo ceno.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in pravilno opremljene do 3.11.2005 do vključno 12. ure, po pošti na naslov: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva 10, 6000 Koper ali bodo oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije v zvezi z JNMV je Jana Kuzman, telefonska številka: 05 6642231, elektronski naslov jana.kuzman@koper.si.