Preglej vse objave

Javno naročilo: Dopolnitev javne razsvetljave v Kopru – postavitev reflektorjev

Interesno področje:
Rok prijave: 7. 11. 2005
Datum objave:

Predmet javnega naročila:  dopolnitev javne razsvetljave v Kopru – postavitev reflektorjev, ki vsebuje:
– postavitev reflektorjev skladno s priloženimi risbami in popisom blaga,
– pridobitev projekta napajanja z električno energijo v kolikor je potrebno,
– ureditev novih prižigališč in odjemnih mest,
– pridobitev elektroenergetskih soglasij,
– pridobitev soglasja elektro inšpektorja,
– pridobitev soglasja lastnikov objektov na katerih so postavljeni reflektorji,
– zavarovanje površin, stroški drobnega potrošnega materiala, meritev.

Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ob izpolnjevanju zahtev naročnika ponudil najnižjo ceno.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in pravilno opremljene do 07.11.2005 do vključno 12. ure, po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper ali bodo oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Tamara Kozlovič, telefonska številka: 05 6646 230, elektronski naslov tamara.kozlovič@koper.si.

                                                                          ŽUPAN
Boris Popovič, l.r.