Preglej vse objave

Javno naročilo – Čiščenje poslovnih prostorov občinske uprave Mestne občine Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 5. 5. 2008
Datum objave:

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju in na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi na Portalu javnih naročil, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za »Čiščenje poslovnih prostorov občinske uprave Mestne občine Koper«. Obseg opreme in del je razviden iz specifikacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 05.05.2008 do vključno 12.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika sta Slavko Gustinčič, Urad za splošne zadeve, telefonska številka 05 6646 233, elektronski naslov: slavko.gustincic@koper.si in Alenka Plahuta, Urad za splošne zadeve, telefonska številka 05 6646 224, elektronski naslov: alenka.plahuta@koper.si.

Pripravila:
Alenka Plahuta

Slavko Gustinčič

                                ŽUPAN
Boris Popovič