Preglej vse objave

Javno naročilo: Cenitev vrednosti premoženja Mestne občine Koper v Luki Koper d.d.

Interesno področje:
Rok prijave: 7. 11. 2005
Datum objave:

Predmet javnega naročila je:
1. cenitev vrednosti premoženja Mestne občine Koper v Luki Koper d.d. na način, da se oceni vrednost posamezne delnice ob upoštevanju dejstva, da se prodaja paket delnic, vreden 3 milijarde SIT,
2. izdelava mnenja o najugodnejšem trenutku prodaje.

Naročnik Mestna občina Koper želi prodati delnice družbe Luka Koper d.d., ki jih ima v lasti, ter nameniti kupnino za izgradnjo nove mestne šole na Bonifiki v Kopru.

Naročnik želi realizirati čimvišjo kupnino za posamezno delnico. V ta namen se od izbranega ponudnika poleg določitve vrednosti posamezne delnice pričakuje tudi podaja mnenja o najugodnejšem trenutku prodaje. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da je izgradnja nove šole v teku in da se finančna sredstva od kupnine pričakujejo v začetku leta 2006.

Vabimo vas, da na originalnih, s strani naročnika žigosanih obrazcih podate ponudbo za cenitev vrednosti premoženja Mestne občine Koper v Luki Koper d.d. in izdelavo mnenja o najugodnejšem trenutku prodaje.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in pravilno opremljene do 7.11.2005 do vključno 12. ure, po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali bodo oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki lahko dvignejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije v zvezi z JNMV je Vanja Mlinar, telefonska številka 05 66 46 249, elektronski naslov vanja.mlinar@koper.si.

                                                                          Župan
Boris Popovič