Preglej vse objave

Javni razpisa za izvajanje svetovalnega inženiringa in strokovnega in finančnega nadzora pri rekonstrukciji objekta Izolska vrata 2 v Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 22. 12. 2017
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za izvajanje svetovalnega inženiringa in strokovnega in finančnega nadzora pri rekonstrukciji objekta Izolska vrata 2 v Kopru.

Ocenjena vrednost GOI del znaša po projektantski oceni 1.153.477,10 EUR brez vključenega DDV, rok izvedbe del je 7 mesecev (predvidoma od januarja do avgusta 2018).

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 18. 1. 2018 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                                                           ŽUPAN

                                                                                                      Boris Popovič